Werken voor Kinderkoor


Liefde en Bloed (KT)

Koning Belsassar


Koning Belsassar een oratorium musical voor kinderkoor met bariton solist, danseres of mime speelster, elektrische of akoestische piano en slagwerk, geschreven in opdracht van Koreando o.l.v. Willy Adam, creatie zaterdag 9 juni 2007 in de Sint-Bavo basisschool, Gent

voor kinderkoor met bariton solist, danseres of mimespeelster, elektrische of akoestische piano en slagwerk

teksten van Daniël 5 (NBV), duur 15 minuten


Voorwoord

Praktische wenken

Wie was Daniël?

Wie was Belsassar?

Het teken aan de wand

Woordspelingen

Welke tekens?

Een inspirerend verhaal

Nawoord van de componist


Voorwoord


Koning Belsassar vertelt het verhaal van het feest van Belsassar uit het vijfde boek van Daniël (OT). Dit werk voor drie-stemmig kinderkoor bestaat bijna volledig uit een aaneenrijging van canons a3. Het is daarom makkelijk in te studeren en uit het hoofd te leren, ook voor kinderen die niet of nauwelijks noten lezen. De baritonsolist is zowel de verteller als de koning zelf. Er zijn drie Daniëls, uit elk koor één, en drie andere koor-solisten. De rol van de vrouw van Koning Belsassar kan door een danseres of mimespeelster worden uitgebeeld. Piano en slagwerk zorgen voor rhythmische en harmonische ondersteuning.


Praktische wenken


Stel de drie koren op als drie zijden van een vierkant, met de open kant naar het publiek toe. Zo ontstaat er een speelvlak waarin de handelingen van de koningin (laat haar bijv. De drie Daniëls aanwijzen), de koorsolisten en de drie Daniëls kunnen plaatshebben. Ook de baritonsolist kan van dit speelvlak gebruikmaken.


Wie was Daniël?


In het jaar 586 v.C. wordt Jeruzalem verwoest door de Babylonische koning Nebukadnessar. De leidinggevende bewoners worden slaven in Babylonië. Daniël is geboren in Juda maar wordt al op jonge leeftijd naar Babyonië gedeporteerd. Door zijn vele talenten lukt het hem er niet enkel te overleven, maar ook zelfs succesvol te zijn. Het boek Daniël bevat enkele van de meest bekendste verhalen uit het Oud Testament, zoals Daniëls vrienden in de vuuroven (Daniël 3), Daniël in de leeuwenkuil (Daniël 6) en Belsassars feest en de val van Babylon (Daniël 5).


Wie was Belsassar?


Koning Nebukadnessar wordt waanzinnig en zwerft rond in de Arabische woestijn waar hij gras eet, lange haren en nagels krijgt, en leeft als een wild dier. Zijn zoon Belsassar wordt waarnemend vorst maar gedraagt zich even arrogant en roekeloos als zijn vader. Koning Belsassar geeft een grootschalig feest waar hij voor zijn vele gasten op begint te scheppen over de macht van Babylonië. Zij drinken uit de gouden en zilveren bekers afkomstig uit de tempel van Jeruzalem.


Het teken aan de wand


Een hand komt plotseling uit het niets en schrijft mysterieuze tekens op de muur. De koning ruikt onheil en looft een beloning uit voor degene die de tekens kan ontcijferen. Niemand kan er echter iets zinnigs van maken. De vrouw van Belsassar herinnert zich Daniël, die al eerder zijn gave had getoond om visoenen te kunnen ophelderen. Daniël leest de tekens aan de wand: mene, sjekel, ufarsin.


Woordspelingen


De woorden zijn Aramese termen uit de meetkunde, de tekens hebben ook te maken met oude muntsoorten. Daniël interpreteert ze als volgt:


Mene betekent "tellen". Daniël zegt, "God heeft de dagen van uw koningschap geteld."

Sjekel betekent "wegen". Daniël zegt, "U bent gewogen en te licht bevonden."

Ufarsin: de u is Aramees voor "en" en farsin betekent "verdelen". Daniël zegt, "Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Perzen gegeven."


De woorden voor "verdelen" en "Perzen" zijn hetzelfde in het Aramees. Daniëls verklaring is uiterst effectief want dezelfde nacht vallen de Perzen Babylonië aan en doden Koning Belsassar. Dit betekent de overgang van de Babylonische periode naar de Perzische periode die in 539 v.C. plaats vondt.


Hoe zien de tekens eruit?


Zo zien de tekens eruit in het oorspronkelijk Oude Aramees: .pdf file Daniël 5 (met dank aan Mark Janse)


Een inspirerend verhaal


Het verhaal heeft meerdere kunstenaars geïnspireerd. Rembrandt schilderde Belsassars Feest in 1635. G.F. Händel componeerde zijn oratorium Belshazzar in 1744. John Martin schilderde Belshazzar's Feast in 1820. De Engelse componist William Walton componeerde het oratorium Belshazzar's Feast in 1931.


Nawoord van de componist


Het historsiche figuur Daniël spreekt mij enorm tot de verbeelding. Hij leeft als vreemdeling in Babylon. Toch lukt het hem door zijn talenten, zijn spitsvondigheid en zijn lef om succesvol te zijn. Een "sans-papiers" die het tot raadgever van de premier schopt, als het ware. Ook Belsassar is een prachtig figuur, deze machtige doch bijgelovige koning die de macht verliest door zijn decadente materialisme. Hij doet me denken aan Herodes uit de opera Salome van Richard Strauss.


Dat het verhaal uitdraait op een subtiele woordspeling toont tenslotte dat de schrijvers van het Oude Testament een heel mooi gevoel voor (zwarte) humor hadden.


Liefde en Bloed (KT) een cantate voor kinderkoor van Andrew Wise op teksten van Henk Pringels,

geschreven in opdracht van de Vlaamse Opera en eerst uitgevoerd in de foyer van de Vlaamse Opera te Antwerpen op woensdag 5 december 2001 door het kinderkoor van de Vlaamse Opera o.l.v. Hendrik Derolez.


De rolbezetting was als volgt:

Véronique: Britt Van Hoof, sopraan

De madrigalisten: Katrien Lynen, Susanne Vermeyen, Lokke van der Ven, Laurie Janssens, Sandra Paelinck, Laure Geslin

Slagwerk: Tom Ouderits

Piano en algemene leiding: Hendrik Derolez


met dank aan Rowena Van den Berghe


De zes delen zijn als geheel of afzonderlijk uit te voeren.


1 Liefde en Bloed KT

 3 woodblocks, buisklok, bekkens, klokkenspel, piano

 kinderkoor (SA)

2 De stad is van mij

 klokkenspel, piano

 kinderkoor (SA)

3 Berceuse van de weke maan

 madrigaal voor vijf solo stemmen (SSSAA)

4 Coupletten van de twee ministers

 tamboerijn, piano

 koor I "Minister Ernst", koor II "Minister Leuk"

5 Dolle, woedende Orlando

 klokkenspel, xylofoon, tenor drum, bekkens

 kinderkoor (SSAA)

6 Arcadia

 klokkenspel, bekkens, piano

 Véronique, kinderkoor

terug naar boven